Ogłoszenia i komunikaty

DSC 0734W dniach 1 – 14 czerwca br. w sołectwach Gminy Sędziejowice odbyła się akcja pn. „SprzątnijMY Gminę Sędziejowice”. Łącznie zebrano blisko 50 m3 śmieci!

W piątek /17 lipca/ w GOK-u w Sędziejowicach odbyło się podsumowanie akcji proekologicznej „SprzątnijMY Gminę Sędziejowice”. Wszyscy koordynatorzy z 15 sołectw otrzymali podziękowania zarówno dla siebie jak i dla mieszkańców poszczególnych miejscowości za uczestnictwo w akcji oraz zaangażowanie w działania proekologiczne i wyjątkowo czynny udział w akcji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Sędziejowice.

- Chcieliśmy wspólnie z sołectwami pracować nad poprawą estetyki, czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice. Urząd Gminy Sędziejowice zapewnił foliowe worki oraz rękawice dla wszystkich, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału we wspólnym sprzątaniu. Gminna Jednostka Usług Komunalnych zebrała natomiast odpady – podsumował Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

- Parki Krajobrazowe bardzo cieszą się z przeprowadzonej w Gminie Sędziejowice akcji proekologicznej i deklarujemy współuczestnictwo w kolejnych edycjach – mówiła Wanda Pogorzelska, Kierownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego ds. ochrony przyrody.

Partnerami akcji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Powiat Łaski, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Nadleśnictwo Kolumna.

Więcej zdjęć.

prąd

 

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

 

30.07.2020r. godz. 8-11 Łapigrosz (stacja 3-1084)

30.07.2020r. godz. 8-15 Dąbrówka Mała (stacja (3-0110), Garbów (stacja 3-0293), Hipolitów (stacja 3-1750), Zaspy Miłkowskie (stacja 3-0855)

31.07.2020r. godz. 8-15 Lubola (stacja 3-1731), Rożdżały (stacja (3-2210), Szadkowice (stacja 3-0806)

03.08.2020r. godz. 8-15 Niewiesz (stacja 3-0493), Lutomiersk (stacja 3-1483) ul. Klasztorna, Jordana

04.08.2020r. godz. 8-15 Brzozowiec (stacja 3-1905), Dzigorzew (stacja 3-1901)

05.08.2020r. godz. 8-15 Nowy Świat (stacja 3-1859), Ralewice (stacja 3-1889)

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

woda3Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach informuje, że w związku z budową przyłącza do nowego przedszkola, w dniu 23 lipca /czwartek/, mogą wystąpić czasowe problemy z dostawą wody w godzinach 11:00-15:00 w miejscowościach Sędziejowice-Kolonia i Brody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

laptopyGmina Sędziejowice pozyskała dwa dofinansowania o łącznej kwocie blisko 110 tys. zł na zakup sprzętu potrzebnego do zdalnej edukacji. Za pozyskane środki zakupiono 54 laptopy, które trafią do szkół, do nauczycieli i uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Sprzęt dla mieszkańców Gminy Sędziejowice zakupiony został w ramach dwóch projektów grantowych pn.: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Sędziejowice. Dzięki otrzymanej dotacji Gmina Sędziejowice zakupiła:
• 54 laptopy,
• 6 szt. oprogramowania,
• 1 router.

„W przypadku powrotu we wrześniu zdalnej edukacji, zakupiony przez nas sprzęt wypożyczony zostanie uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy jednak zajęcia wrócą do szkół, laptopy też tam trafią i uzupełnią wyposażenie pracowni informatycznych.” – Wójt Gminy Sędziejowice, Dariusz Cieślak.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.