Ogłoszenia i komunikaty

herb2W Wigilię 2020, Urząd Gminy Sędziejowice będzie nieczynny. Wójt ustala 24 grudnia dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników urzędu.

GISWytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

prądPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

 

 

 

- 14.12.2020 r. godz. 8-15 Osiny (stacja 3-0840 OSINY 1)

- 16.12.2020 r. godz. 8-15 Stare Kozuby (stacja 3-1350 KOZUBY G.S.)

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

herb UGS maly

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych:

  1. Pruszków działki rolne nr 159/1 i 159/2 stanowią grunty orne o pow.0,27 ha w tym grunty R-IIIb-0,27 ha, posiadająca księgę wieczystą SR1L/00056991/8. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa przeznaczona na cel rolniczy. Kształt działki regularny, teren płaski.

Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 146,77 zł

Wysokość wadium – 50,00 zł

  1. Wola Wężykowa działka rolna nr 148/6 stanowi grunty orne o pow. 1,1423 ha w tym grunty RIVa – 0,80 ha, V-0,3423 ha posiadająca księgę wieczystą SR1L/00042076/7. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa przeznaczona na cel rolniczy. Kształt działki regularny, teren płaski.

Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 393,52 zł

Wysokość wadium – 50,00 zł