Ogłoszenia i komunikaty

Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie.

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

W załączeniu treść Ogłoszenia o konkursie na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 350_22.pdf)Ogłoszenie o konkursie[ ]299 kB2022-05-16 11:45
Herb Gminy Sędziejowice.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2021

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2022 r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia dostępne są TUTAJ

Grafika - Dzień Zwycięstwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w gminnych obchodach Dnia Zwycięstwa. Uroczystości odbędą się 9 maja o godz. 10:00.

W programie msza św. polowa przy pomniku w lesie w Woli Marzeńskiej. 

Po mszy złożenie kwiatów pod memoriałem Polaków zamordowanych 17 września 1941 r.

Złóż deklaracje o źródłach ogrzewania budynku.

Do 30 czerwca mają czas właściciele i zarządcy budynków, aby złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące ogrzewania. Deklaracje można składać drogą elektroniczną lub w urzędzie. Termin ten dotyczy źródeł ciepła działających przed 1 lipca 2021 r. Dla pozostałych termin wynosi 14 dni od ich uruchomienia.

Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice.

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

CEEB w pigułce Sedziejowice