Napowietrzna linia energetyczna.
Zniszczona nawierzchnia drogi.
Grafika z napisem Harmonogram 2022