Logo Tarczy Antyinflacyjnej

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej ma zostać uruchomiony dodatek osłonowy, mający pomóc w pokryciu części kosztów energii. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach oczekuje na opublikowanie stosownych aktów prawnych aby móc ogłosić nabór wniosków.


Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Sędziejowice będą mogli składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Obecnie jednak nie zostały opublikowane akty prawne określające tryb i formę wniosków o to świadczenie.

Informacje o naborze zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sędziejowice oraz GOPS w Sędziejowicach.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego: https://www.gov.pl/web/klimat/prezydent-podpisal-ustawe-o-dodatku-oslonowym

dodatek