Klawiatura i artykułu biurowe

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Obowiązki na stanowisku, którego dotyczy nabór są związane z prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, sporządzaniem spisów wyborców oraz prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Oferty należy składać do 14 grudnia 2021 r. do godz.14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice.

Szczegółowe informacje o naborze