Kot

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt "List do kota" realizowany od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r., jest propozycją na trudny czas pandemii – epidemii samotności i izolacji społecznej.

To swoisty systemem wsparcia odbudowujący więzi społeczne i rodzinne, dający możliwość samoorganizacji i aktywnego działania na rzecz rodziny, środowiska lokalnego, historii, tradycji oraz ekologii. Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymają wszechstronną ofertę działań integracyjnych, doskonalącą umiejętności społeczne, propagującą aktywność artystyczną i sportową. Projekt składa się z 6 modułów, które dzięki strategii wzajemnego dopełniania się, będą realizować wspólny cel projektu:

1. „System Wsparcia” – to cykl warsztatów i spotkań, rodzicielskie pogotowie coachingowe, doradztwo zawodowe, informatyczne i psychologiczne, dla całych rodzin i indywidualne dla różnych grup wiekowych : dzieci, młodzieży
i seniorów.

2. „Rodzina znaczy wiele” - to propozycja zaprezentowania się rodzin realizujących różne pasje i zainteresowania, okazja dzielenia się bardzo indywidualnymi osiągnięciami wspólnot rodzinnych podczas specjalnie zaplanowanych integracyjnych spotkań środowiskowych.

3. „Sport dla każdego” – to oferta bardzo potrzebnych działań kompensujących i porządkujących potrzeby motoryczne dzieci, młodzieży i seniorów, w ramach codziennej (poza niedzielami) opieki instruktorskiej na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Marzeninie.

4. „Zajęcia artystyczno-edukacyjne” – to propozycja aktywnego rozwoju pasji, zainteresowań, wrażliwości społecznej oraz zdobywania wiedzy w ramach zajęć rozwijających umiejętności: epistolarne, taneczne, rękodzielnicze, śpiewacze, językowe (j. angielski), instrumentalne i teatralne.

5. „Jesteśmy Razem” - to cykl spotkań integracyjnych budujących relacje i umacniających więzi człowieka z człowiekiem, człowieka z pupilem, człowieka z naturą:
- „List do kota” - przedsięwzięcie plenerowe, które zgromadzi szczęśliwych posiadaczy zwierząt domowych wraz z pupilami. Impreza odbędzie się 24 lipca w okolicach Dnia Samotnych.
- „Hej Chłopcy” - to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy lokalnej, która 1 sierpnia zgromadzi i zintegruje wspólnym śpiewem pieśni powstańczych i patriotycznych przedstawicieli wszystkich grup wiekowych z terenu całej gminy
- „Dzień Promocji” - VII edycja imprezy środowiskowej o zasięgu mędzypowiatowym, łącząca aktywność ruchową - biegi przełajowe i marsz na 5 dystansach oraz kulturalną - prezentacja dorobku uczestników zajęć artystyczno-edukacyjnych, promująca zdrowy styl życia, produkty ekologiczne,
- „Kino plenerowe” - cykl projekcji filmów na terenie boiska szkolnego. Afirmacyjne przesłanie obrazów będzie kolejnym elementem wzmacniającym "ducha" uczestników.

6. „Latający dziennikarze” – regularne zajęcia dziennikarskie kształtujące umiejętności kluczowe. Projekt wykorzysta studio multimedialne funkcjonujące w Zespole Szkół w Marzeninie. Efektem działań dziennikarskich będzie stały przekaz informacji do środowiska lokalnego z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Większość działań projektowych będzie realizowana na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół w Marzeninie, gdzie zastosujemy specjalne rozwiązania infrastrukturalne (parasole grzewcze, namioty plenerowe), chroniące przed trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz ułatwiające zachować dystans społeczny. Komunikację z otoczeniem
i promocję działań projektowych zapewni telebim - umieszczony na fasadzie budynku Zespołu Szkół w Marzeninie. Będziemy współpracować z lokalnymi podmiotami społecznymi: władzami sołectw, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Kołami Gospodyń Wiejskich.
Serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach projektowych!

Biuro projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół w Marzeninie - Tel. 43 677 15 26.

 

image15image29 image42

 Tekst: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie