Pojazd odbierający odpady

Od 1 czerwca 2021 roku na terenie Gminy Sędziejowice obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Rosnące koszty spowodowały, że stawka podstawowa wzrośnie do 30 zł miesięcznie od osoby, a opłata podwyższona wyniesie 60 zł.


Podwyżka była wspólną decyzją Wójta i Rady Gminy Sędziejowice, a Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty została przyjęta jednogłośnie podczas sesji 29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała obowiązuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sędziejowice. Opłata podwyższona – 60 zł miesięcznie od osoby obowiązuje  w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów i stanowi dwukrotność opłaty podstawowej.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady we własnym kompostowniku nadal mogą liczyć na zniżkę w wysokości 1 zł miesięcznie.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji, z wyjątkiem:

1) właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja określająca (art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach);

2) właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji bądź składają zmianę lub korektę danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji, w terminie do 10 dnia od daty zaistnienia zmiany;

3) właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku i chcą skorzystać z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na 2021r.pdf)Deklaracja [ ]1122 kB2021-05-31 10:34