Popiół.

W marcu po raz ostatni odbierany jest na terenie Gminy Sędziejowice popiół z pojemnika na odpady BIO.

Od kwietnia popiół odbierany będzie wyłącznie z pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Ponadto prosimy mieszkańców, aby zgłaszali do urzędu gminy sytuacje, kiedy odpady wystawione zgodnie z harmonogramem nie zostały odebrane. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 43 840 0018 w godzinach 7.30 - 15.30.