prądPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

 

 

 

- 14.12.2020 r. godz. 8-15 Osiny (stacja 3-0840 OSINY 1)

- 16.12.2020 r. godz. 8-15 Stare Kozuby (stacja 3-1350 KOZUBY G.S.)

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.