Przez kulturę do świata3Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sukces” z siedzibą przy Zespole Szkół w Marzeninie realizuje projekt „Przez kulturę do świata” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności kulturalnej i sportowej oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedsięwzięcie uwzględnia wszechstronną ofertę działań o charakterze kulturalno-sportowym, skierowaną do mieszkańców 7 sołectw tworzących obwód Zespołu Szkół w Marzeninie w wieku od 6 do 70 lat. Beneficjenci projektu uczestniczą w zajęciach szkoleniowych dla liderów w społeczności lokalnej, zajęciach Strefy kultury: sekcji tanecznej (taniec ludowy i nowoczesny), teatralnej oraz bębniarzy; Strefy "Otwartego Boiska": sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej, szachów oraz nordic walking.

Projekt uwzględnia również działania angażujące masową aktywność mieszkańców w ramach integracji społeczności lokalnej: „Dzień Promocji" - to połączenie aktywności ruchowej (biegi przełajowe i marsz nordic walking, zawody piłkarskie, koszykarskie, siatkarskie, rywalizacja sportowa z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) z występami artystycznymi oraz promocją zdrowia; „Kurtyna w górę" - prezentacja umiejętności sekcji Strefy Kultury: etiudy teatralne, przegląd umiejętności wokalnych, umiejętności sekcji bębniarzy oraz tancerzy; „Hej chłopcy…" – wspólne śpiewanie pieśni powstańczych; „Będę strażakiem” – pokazy umiejętności strażackich we współpracy z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie; „Co jedli nasi dziadkowie?”- warsztaty kulinarne prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich (promocja potraw regionalnych); „Kino pod gwiazdami”- projekcja filmów w plenerze na terenie boiska szkolnego im. Ks. Andrzeja Susło.

Obserwując przebieg dotychczasowych działań, można zauważyć trafność doboru oferty projektowej do oczekiwań społeczności lokalnej.