DSCF4955W poniedziałek 28 września w Gminnym Ośrodka Kultury w Sędziejowicach miało miejsce II Gminne Forum na Rzecz Młodych, które zorganizowane zostało pod hasłem: (CZY) RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ? przez gminę Sędziejowice we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Sędziejowice na Plus. Honorowy patronat na forum objął senator Rzeczpospolitej Polskiej Maciej Łuczak. Forum otworzyli wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak i dyrektor GBP Wit Leśniewicz.

W Forum uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, Zespołu Szkół w Marzeninie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, a także przedstawicielki OHP Sieradz i Zduńska Wola.

W roli tutorów prowadzących panele tematyczne z młodzieżą w Forum udział wzięły: poseł na Sejm RP Paulina Matysiak (temat: społeczeństwo obywatelskie), dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu Małgorzata Jurkowska (temat: kultura) oraz dziennikarka Dziennika Łódzkiego Agnieszka Olejniczak (temat: media i nowe technologie).

- Nasze Forum miało wypracować odpowiedzi na pytania, czy młodzi ludzie z gminy wiejskiej mają taki sam start w przyszłość jak młodzież z miasta? Jaki jest ten start? Lepszy czy gorszy? Forum miało służyć też dyskusji na temat zainteresowań młodzieży, a także możliwości, jakie daje lokalne środowisko. I wydaje mi się, że cel został osiągnięty, bo wiemy już, że młodzi ludzie z gminy Sędziejowice nie czują się gorsi na starcie. Wskazują jednak na narzędzie, które ten start uczyniłyby jeszcze dogodniejszym – uważa Wit Leśniewicz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.

Zadaniem uczestników Forum było odkrycie, jakie marzenia i pragnienia mają młodzi ludzie, czego potrzebują, by wyruszyć w dorosłe życie z jak najlepszym kapitałem, pochodzącym ze stron rodzinnych. A co jest potrzebne młodym ludziom do realizowania swoich pasji i lepszego startu w dorosłe życie? Najczęściej powtarzane potrzeby to: miejsce spotkań, dogodna komunikacja z większymi ośrodkami, ogólnie dostępny Internet (wi-fi, hot spoty).

W dyskusji z udziałem wójta Dariusza Cieślaka, uczestnicy forum skoncentrowali się na wypracowaniu rozwiązań, jak ulepszyć i wzbogacić przestrzeń dla młodego człowieka, by od najmłodszych lat mógł realizować swoje zainteresowania i pasje, zgodnie ze swoją osobowością oraz uzdolnieniami.

- Wielkie podziękowania dla młodzieży za to, że uczestniczyła w naszym Forum, dyskutowała, rozmawiała z nami i prowadzącymi panele tutorkami. To jest bardzo cenne. Nie wiem, jak gdzie indziej, ale w tej gminie każdy głos jest na wagę złota – podkreślił na zakończenie spotkania wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, zapraszając jednocześnie młodzież do aktywnego włączenia się w życie gminy.