SNNSKrajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:
• Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
• Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
• Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jakie wsparcie oferuje projekt?
Ścieżka „Przekwalifikowanie”:
• Doradztwo zawodowe,
• Poradnictwo psychologiczne,
• Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,
• 5 miesięczne płatne staże zawodowe.

Ponadto zapewniamy:
• Zwrot kosztów dojazdu,
• Catering,
• Bezpłatne materiały szkoleniowe,
• Ubezpieczenie szkoleniowe,
• Stypendium szkoleniowe,
• Stypendium stażowe.

Kontakt:
Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44 741 75 01
www: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.