prąd

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

02.03.2020r. godz. 8-15 Bilew (stacja 3-1985), Sieradz (stacja 3-1159) ul. Jana Pawła II nr 41 (Sedal), Sędziejowice (stacja 3-0081 ul. Kolejowa, Leśna

27.02.2020r. godz. 8-12 Bartochów (stacja 3-1574)

27.02.2020r. godz. 8-15 Kamienna (stacja 3-0417), Kamionacz (stacja 3-0170), Ralewice (stacja 3-1889), Sieradz (stacja 3-1007) ul. Kasztanowa, Kościuszki od ronda do ul. Żwirki i Wigury lewa strona, Sienkiewicza 2 b i 2c, Wojska Polskiego nr 3 i 5 i od ronda do ul. Bazylika prawa strona, Żwirki i Wigury 1, Zduńska Wola (stacja 3-1056) ul. Wrzosowa, Zduńska

27.02.2020r. godz. 9-12 Wróblew (stacja 3-0882, 3-1460) od nr 1 do nr 64, Dąbrówka od nr 1 do 5, Ocin (stacja 3-0120)

28.02.2020r. godz. 8-12 Równa (stacja 3-1544)

28.02.2020r. godz. 8-15 Gucin (stacja 3-1229), Kolumna (stacja 3-0705) ul. Obwodowa, Spacerowa, Światowida, Wojska Polskiego od nr 11 do 27, Smaszków (stacja 3-0844), Stanisławów Stary (stacja 3-0735)

02.03.2020r. godz. 8-10 i od 15-17 Jasionna (stacja 3-0500, 3-1114),Łubna (stacja 3-1746), Łubna Jakusy (stacja 3-1154), Niedoń (stacja 3-0263, 3-1020, 3-1111, 3-1112, 3-1113)

03.03.2020r. godz. 8-14 Sieradz (stacja 3-0623, 3-1648) ul. Jana Pawła II od ronda do ul. Aleja Pokoju prawa strona, Wierzbowa od nr 1 do 41

03.03.2020r. godz. 8-15 Prawęcice (stacja 3-1622), Teodory (stacja 3-0577), Wrząca (stacja 3-0578) ul. Długa, Nadrzeczna, Podhalańska

04.03.2020r. godz. 8-15 Ksawercin (stacja 3-0345), Ostrów Warcki (stacja 3-1199, 3-1200), Szadek (stacja 3-1277) ul. Sieradzka 11 a, Starostwo Szadek nr 2, 3, 9, 10, 10c, 14

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń

w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.