laptopyGmina Sędziejowice pozyskała dwa dofinansowania o łącznej kwocie blisko 110 tys. zł na zakup sprzętu potrzebnego do zdalnej edukacji. Za pozyskane środki zakupiono 54 laptopy, które trafią do szkół, do nauczycieli i uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Sprzęt dla mieszkańców Gminy Sędziejowice zakupiony został w ramach dwóch projektów grantowych pn.: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Sędziejowice. Dzięki otrzymanej dotacji Gmina Sędziejowice zakupiła:
• 54 laptopy,
• 6 szt. oprogramowania,
• 1 router.

„W przypadku powrotu we wrześniu zdalnej edukacji, zakupiony przez nas sprzęt wypożyczony zostanie uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy jednak zajęcia wrócą do szkół, laptopy też tam trafią i uzupełnią wyposażenie pracowni informatycznych.” – Wójt Gminy Sędziejowice, Dariusz Cieślak.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.