„SZKOŁA RÓWNYCH SZANS” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 05 lutego 2013 12:01

efs-kamila


Gmina Sędziejowice


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”

 

  • Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

  • Numer i nazwa naboru: POKL/I/9.1.2./ST/12 - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

  • Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Adresaci projektu:

51 uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach

28 uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie

 

Cel główny projektu:

Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Sędziejowice, dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

 

Oferta projektu:

  • Zajęcia taneczne – artystyczne formy aktywności ruchowej

  • Zajęcia usprawniające umiejętności manualne

  • Zajęcia logopedyczne

  • Zajęcia usprawniające cechy morfofunkcjonalne

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

  • Gimnastyka korekcyjna

  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne i językowe

 

Czas realizacji projektu - 01.09.2012 r. – 30. 06. 2013r.

 

Wartość projektu - 95 707,80 zł. – Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Beneficjent projektu - Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice

 

Biuro projektu – Gmina Sędziejowice, pokój nr 7, 98-160 Sędziejowice

 

Wykonawcy projektu:

  • Barbara Gawor – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach

  • Krzysztof Jaworski – Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie

  • Jolanta Siwek – Zajęcia taneczne

  • Jadwiga Kluczkowska –Zajęcia usprawniające umiejętności manualne

  • Dorota Jaworska – Logopeda

  • Łukasz Goliński –Zajęć usprawniające cechy morfofunkcjonalne

  • Renata Kowalczyk – Gimnastyka korekcyjna

  • Nina Korczowic – Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

  • Elżbieta Kopka - Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

  • Małgorzata Pięta - Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

  • Ewa Barczyńska – Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe w zakresie języka polskiego

  • Angelika Frańczuk - Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe w zakresie języka angielskiego

  • Jolanta Kopka – Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

  • Emilia Gorządek - Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

  • Magdalena Wawrzyniak – Zajęcia logopedyczne