Sołtysi i Rady Sołeckie w kadencji 2015 - 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 18 maja 2015 13:11

 

Soltysi 2015-2019

Panie od lewej: Małgorzata Dalecka (Siedlce), Elżbieta Sagan (Marzenin), Marta Sobala (Bilew), Anna Biela (Podule), Marianna Tokarek (Lichawa), Anna Kowalczyk (Grabica), Monika Porada (Sobiepany), Emilia Mikołajczyk (Kozuby), i Jolanta Siwek (Grabno).

Panowie od lewej: Tomasz Kopka (Rososza), Krzysztof Przybylski (Grabia Trzecia), Marek Woźniak (Pruszków), Jerzy Sztuka (Sędziejowice), Edward Nowak (Niecenia), Paweł Trzaskowski (Sędziejowice-Kolonia), Daniel Angerman (Kamostek), Andrzej Zgagacz (Wrzesiny), Wiesław Szewczyk (Przymiłów), Edmund Sobala (Żagliny), Marian Dzierżawski (Grabia), Grzegorz Kozieł (Korczyska), Waldemar Bartczak (Kustrzyce) oraz Roman Masiera (Osiny).

 

 

Sołtysi i Rada Sołeckia w kadencji 2015 - 2019

W okresie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. we wszystkich 25 sołectwach gminy Sędziejowice odbyły się zebrania zwołane przez wójta w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich. Spośród 32 ubiegających się kandydatów wybrano 25 sołtysów, tylko w 7 sołectwach odnotowano po dwóch kandydatów. Nowi sołtysi zostali wybrani w sołectwach Kamostek i Sędziejowice-Kolonia. W pozostałych sołectwach mieszkańcy potwierdzili wyborem swoje zaufanie do osób pełniących funkcje sołtysa w poprzedniej kadencji. (MP)

 

Lp.

SOŁECTWO

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

1.

Bilew

Marta Sobala
Jadwiga Filipczak

Olimpia Gajos-Szubańska

Jarosław Krawczyk

2.

Brzeski

Jolanta Urbaniak

Wacław Dyoniziak

Bogumiła Stachowiak

Irena Staszczyk

3.

Dobra

Krzysztof Krysiak

Antoni Kamiński

Krzysztof Knapik

Andrzej Sobiech

4.

Grabia

Marian Dzierżawski

Bogdan Błoński

Leon Krzemień

Jan Terela

5.

Grabia Trzecia

Krzysztof Przybylski

Zdzisław Owczarek

Mirosław Szczepański

Arleta Terela

6.

Grabica

(wsie: Grabica i Wola Wężykowa)

Anna Kowalczyk

Stanisław Frańczuk

Magdalena Jędrasik

Wiesława Krysiak

Anna Pawłowska

Laura Tokarek

7.

Grabno

(wsie: Grabno i Zamość)

Jolanta Siwek

Barbara Potasiak

Edward Wolniak

Krzysztof Śnieg

8.

Kamostek
Daniel Angerman
Adam Jakóbczak
Mariusz Stępień
Wiesław Łaczkowski
Krystyna Nowicka 

9.

Korczyska

Grzegorz Kozieł

Kamila Furman

Monika Jaros

Zbigniew Chodak

10.

Kozuby

(wsie: Nowe Kozuby i Stare Kozuby)

Emilia Mikołajczyk

Mariusz Gajewski

Krystyna Kobiera

Ewa Smolarek

Katarzyna Szczepaniak

Małgorzata Zawadzka

11.

Kustrzyce

Waldemar Bartczak

Krzysztof Grzanka

Mariusz Zwoliński

Krzysztof Bartczak

12.

Lichawa

Marianna Tokarek

Agata Mirowska

Jarosław Mirowski

Małgorzata Komorowska

Mateusz Tarka

Alina Piórek

13.

Marzenin

Elżbieta Sagan

Dariusz Gradowski

Ewa Sowała

Roman Wdowiński

Paweł Dąbrowski

Tomasz Fraszka

14.

Niecenia

(wsie: Niecenia i Wola Marzeńska)

Edward Nowak

Jarosław Danielewski

Roman Sokołowski

Bogdan Zawiasa

15.

Osiny

Roman Masiera

Zdzisław Sychniak

Edwarda Chołody

Stanisław Bednarek

16.

Podule

Anna Biela

Bożena Michalak

Marian Zawadzki

Aleksander Zemła

Władysław Kraszewski

Andrzej Żelazny

17.

Pruszków

Marek Woźniak

Czesław Nowak

Monika Pietrzak

Krzysztof Niziołek

18.

Przymiłów

Wiesław Szewczyk

Jarosław Drzazga

Tomasz Szewczyk

Czesław Szewczyk

Henryk Ludwisiak

19.

Rososza

Tomasz Kopka

Adrian Wróblewski

Ireneusz Piechal

Sławomir Wolniak

20.

Sędziejowice

Jerzy Sztuka

Małgorzata Tomczyk

Jerzy Sobczak

Justyna Krzyżańska

21.

Sędziejowice-Kolonia (wsie: Brody i Sędziejowice -Kolonia)

Paweł Trzaskowski

Halina Piaskowska

Teresa Smolak

Marek Jędrzejczyk

22.

Siedlce

Dorota Burzyńska

Małgorzata Dalecka

Ireneusz Augustyniak

Alojzy Sychlak

23.

Sobiepany

Monika Porada

Stanisław Ciapciński

Mariola Wawerka

Magdalena Zawadzka

24.

Wrzesiny

Andrzej Zgagacz

Stanisław Stanek

Angelika Cieślak

Grzegorz Perliński

25.

Żagliny

Edmund Sobala

Ewelina Bilas

Aldona Szewczyk

Andrzej Jabłoński

Poprawiony: wtorek, 27 listopada 2018 14:00