Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 09 maja 2017 12:10

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice za rok 2016  - link

Poprawiony: wtorek, 09 maja 2017 12:14
 
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SĘDZIEJOWICACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 25 listopada 2016 11:04

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sędziejowicach, zwanym dalej PSZOK.
§ 2. PSZOK prowadzony jest przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Sedziejowicach.
§ 3. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest w miejscowości Sędziejowice-Kolonia 12.
§ 4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochądzace z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sędziejowice.
§ 5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
§ 6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
§ 7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.
§ 8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 9. Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sędziejowice, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp., potwierdzenie dokonania opłaty za odbiór odpadów w gminie Sędziejopwice).
§ 10. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2016 11:05
 
Informacje o osiągniętych przez gminę w 2015r. wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 25 listopada 2016 10:09

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015r –  11,25 %

Osiągnięty przez gminę w 2015r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,95 %

Osiągnięty poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2016 10:13
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 23 czerwca 2016 12:49

herb-ugs-malyUrząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice, którą przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. w terminie 18.07.2016 r. - 22.07.2016 r. (wg załączonego harmonogramu). Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców od godziny 6 00.  Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 ( elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
  • metale  (złom metalowy) o kodzie 20 01 40;
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35 (telewizory, monitory);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  o kodzie 20 01 36 (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
  • urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23 (lodówki);
  • zużyte opony o kodzie 16 01 03;
  • odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze.

Poprawiony: czwartek, 23 czerwca 2016 12:55
 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 12 stycznia 2016 13:21

Mieszkańców Gminy Sędziejowice obsługuje firma:

EKO-REGION sp. z o.o.

97-400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18
tel. (43) 675 97 00

Poprawiony: wtorek, 12 stycznia 2016 14:42
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6