Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Informacje dotyczące osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające w 2013r. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 05 czerwca 2014 14:10

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013r – 15,26 %

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w II kwartale 2013r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

 1. Firma ”Professional” S.C. Wiesław Strach Elżbieta Strach Wywóz nieczystości stałych
  i płynnych Ul. Bór 169 42-202 Częstochowa – 7,27 %

 2. Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach Ul. Kosmowskiej 6 m 94

42-224 Częstochowa – 1,86 %

 • Remondis Sp. z o.o. Oddział Zduńska Wola – 1,4 %

Firma Eko-Region Sp. z o.o. (za cały 2013r.) – 3,4%

Poprawiony: czwartek, 05 czerwca 2014 14:12
 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 10 marca 2014 13:21

smieci 1Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
 • metale (złom metalowy) o kodzie 20 01 4G;zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35 (telewizory, monitory);
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 36 (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
 • urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23 (lodówki);
 • zużyte opony o kodzie 16 01 03;
 • odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze.

10 MARZEC 2014R.

Grabica, Wola Wężykowa, Osiny, Korczyska, Siedlce, Zamość, Orabno

11 MARZEC 2014R.

Sobiepany, Podule, Nowe Kozuby, Stare Kozuby, Żagliny

12 MARZEC 2014R.

Poprawiony: poniedziałek, 10 marca 2014 13:34
 
Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 22 stycznia 2014 08:07

odpady

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Sędziejowicach (sekretariat lub pok. nr 9)

 Obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

segregowane – 6,00 zł / m-c/ osobę zamieszkałą

niesegregowane – 12,00 zł/m-c/osobę zamieszkałą

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Pierwszy termin opłaty do 10 lipca 2013r. Opłatę uiszcza się na indywidualny numer rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości. W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości należy zgłosić sie do Urzędu Gminy Sędziejowice (pok. nr 1).

 

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2014 08:14
 
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 21 stycznia 2014 08:06

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza nieruchomością

Poprawiony: czwartek, 22 maja 2014 09:58
 
Informacje dotyczące osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające w 2012r. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 13 listopada 2013 15:18

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012r – 20,96%.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w IV kwartale 2012r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

1. Firma ”Professional” S.C. Wiesław Strach Elżbieta Strach Wywóz nieczystości stałych i płynnych Ul. Bór 169 42-202 Częstochowa – 1,02 %

2. Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach Ul. Kosmowskiej 6 m 94 42-224 Częstochowa – 3,07%

3. Remondis Sp. z o.o. Oddział Zduńska Wola – 2,9%

4. Firma Eko-Region Sp. z o.o. (za cały 2012r.) - 74%

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7