Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 22 stycznia 2014 08:07

odpady

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Sędziejowicach (sekretariat lub pok. nr 9)

 Obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

segregowane – 6,00 zł / m-c/ osobę zamieszkałą

niesegregowane – 12,00 zł/m-c/osobę zamieszkałą

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Pierwszy termin opłaty do 10 lipca 2013r. Opłatę uiszcza się na indywidualny numer rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości. W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości należy zgłosić sie do Urzędu Gminy Sędziejowice (pok. nr 1).

 

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2014 08:14
 
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 21 stycznia 2014 08:06

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza nieruchomością

Poprawiony: czwartek, 22 maja 2014 09:58
 
Informacje dotyczące osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające w 2012r. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 13 listopada 2013 15:18

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012r – 20,96%.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w IV kwartale 2012r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

1. Firma ”Professional” S.C. Wiesław Strach Elżbieta Strach Wywóz nieczystości stałych i płynnych Ul. Bór 169 42-202 Częstochowa – 1,02 %

2. Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach Ul. Kosmowskiej 6 m 94 42-224 Częstochowa – 3,07%

3. Remondis Sp. z o.o. Oddział Zduńska Wola – 2,9%

4. Firma Eko-Region Sp. z o.o. (za cały 2012r.) - 74%

 
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 13 września 2013 08:23

 REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Sędziejowicach

  1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sędziejowicach , zwanym dalej PSZOK.

 
Informacja o miejscu przekazania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
czwartek, 05 września 2013 11:14

 

smieciInformacja
 

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Sędziejowice przekazuje zmieszane odpady komunalne do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dylowie A gmina Pajęczno.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 5