Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Zmiana wzoru deklaracji z dniem 1 stycznia 2016r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 04 stycznia 2016 08:38

Z dniem 1 stycznia 2016r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. - pobierz

Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2016 08:44
 
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 27 lipca 2015 00:00

wywóz wielkogabarytowy 2015  07

Poprawiony: poniedziałek, 27 lipca 2015 06:45
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 23 czerwca 2015 09:11

Deklaracja Domki Letniskowe  - Pobierz

Poprawiony: wtorek, 23 czerwca 2015 09:17
 
Informacje o osiągniętych przez gminę w 2014r. wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 00:00

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014r –  43,18 %

Osiągnięty przez gminę w 2014r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,37 %

Osiągnięty poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2016 12:17
 
Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od lutego 2015r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 07 stycznia 2015 03:10

workisegregowane – 8,00 zł / m-c/ osobę zamieszkałą

niesegregowane – 15,00 zł/m-c/osobę zamieszkałą

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Sędziejowice lub na indywidualny numer rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości. W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości należy zgłosić się do Urzędu Gminy Sędziejowice (pok. nr 1 lub 9).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 6