Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Informacje o osiągniętych przez gminę w 2015r. wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 25 listopada 2016 10:09

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015r –  11,25 %

Osiągnięty przez gminę w 2015r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,95 %

Osiągnięty poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2016 10:13
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 23 czerwca 2016 12:49

herb-ugs-malyUrząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice, którą przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. w terminie 18.07.2016 r. - 22.07.2016 r. (wg załączonego harmonogramu). Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców od godziny 6 00.  Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 ( elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
  • metale  (złom metalowy) o kodzie 20 01 40;
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35 (telewizory, monitory);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  o kodzie 20 01 36 (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
  • urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23 (lodówki);
  • zużyte opony o kodzie 16 01 03;
  • odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze.

Poprawiony: czwartek, 23 czerwca 2016 12:55
 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 12 stycznia 2016 13:21

Mieszkańców Gminy Sędziejowice obsługuje firma:

EKO-REGION sp. z o.o.

97-400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18
tel. (43) 675 97 00

Poprawiony: wtorek, 12 stycznia 2016 14:42
 
Zmiana wzoru deklaracji z dniem 1 stycznia 2016r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 04 stycznia 2016 08:38

Z dniem 1 stycznia 2016r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. - pobierz

Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2016 08:44
 
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 27 lipca 2015 00:00

wywóz wielkogabarytowy 2015  07

Poprawiony: poniedziałek, 27 lipca 2015 06:45
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 7