Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 17 grudnia 2018 11:55

herb-ugs-malyWójt Gminy Sędziejowice informuje, iż w związku z ustawowym wprowadzeniem zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpił wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice.

W dniu 21 listopada 2018 r. Rada Gminy Sędziejowice podjęła nową uchwałę Nr II/10/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2018  r., poz. 6722). Przedmiotową uchwałą zostały wprowadzone dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sędziejowice nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku są następujące:

1)12,00 zł miesięcznie od osoby – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2)23,00 zł miesięcznie od osoby – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Deklarację opłaty składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji bądź składają zmianę lub korektę danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji, w terminie do 14 dnia od daty zaistnienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Płatności z tytułu należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w kasie tut. urzędu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

Poprawiony: poniedziałek, 17 grudnia 2018 11:59