Sołtysi uhonorowani przez Wójta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 27 marca 2019 10:20

Soltysi1-UGSSołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, o czym przesądza ustawa o samorządzie gminnym oraz statuty sołectw. Reprezentuje on wszystkich mieszkańców na zewnątrz w sprawach wspólnych dla sołectwa, wykonując swoją funkcję społecznie. Tegoroczny Dzień Sołtysa odbył się w niedzielne popołudnie 10 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Uroczyście obchodzone po raz pierwszy w Gminie Sędziejowice święto gospodarzy naszych wsi zbiegł się z kończącą się czteroletnią kadencją sołtysów i rad sołeckich 2015-2019. Stanowiło to doskonałą okazję do wspólnego spotkania i uhonorowania przez wójta Dariusza Cieślaka wszystkich 25 sołtysów pamiątkowymi podziękowaniami za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz skuteczne współdziałanie z samorządem gminnym.

Niecodziennym wyróżnieniem były wręczone przez goszczącego w uroczystości prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Jana Tobiasza, okolicznościowe medale z godłem Polski i napisem SOŁTYS w otoku. W spotkaniu uczestniczyła też Teresa Wesołowska wicestarosta łaski, która w imieniu władz Powiatu Łaskiego złożyła sołtysom podziękowania za ich codzienną pracę i poświęcenie dla dobra wspólnego, zachęcając do podjęcia podobnych wyzwań na kolejną już 5-letnią kadencję.

Soltysi2-UGS

Soltysi3-UGS.resized

Soltysi4-UGS.resized

Poprawiony: czwartek, 28 marca 2019 09:23