VI Sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 22 marca 2019 14:23

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 28 marca /czwartek/ 2019 r. o godzinie 1200 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r.;
  2. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice;
  3. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2018 r.;
  4. przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2019 r.;
  5. powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach;
  6. określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice;
  7. zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 Pani Anny Szymańskiej dyrektora Przedszkola w Dobrej od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  8. zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  9. zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  10. zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pana Stefana Morynia p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  11. zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pani Jolanty Sierszyńskiej wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok w Gminie Sędziejowice.
 8. Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Sędziejowice w roku 2018.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

        /-/ Dorota Burzyńska

Poprawiony: piątek, 22 marca 2019 14:29