Zeznania PIT-37 i PIT -38 za 2018 r. wypełni za podatników Krajowa Administracja Skarbowa Drukuj
Wpisany przez Marek   
piątek, 22 lutego 2019 12:46

e-pit-plakat

 

W tym roku Ministerstwo Finansów uruchomiło nową usługę „Twój e-PIT”. Dzięki niej podatnik nie będzie zobowiązany do samodzielnego wypełniania swojego zeznania podatkowego PIT-37/PIT-38 za 2018 rok. Rozliczenie roczne za 2018 r. w usłudze „Twój e-PIT” jest bezpłatne. Z przygotowanym przez administrację skarbową zeznaniem można się zapoznać od 15 lutego na portalu www.podatki.gov.pl. W celu uzyskania dostępu do własnego zeznania podatkowego za 2018 r., nie trzeba składać żadnego wniosku lub przynosić dokumentów do urzędu skarbowego, wystarczy zalogować się za pomocą danych autoryzujących (PESEL lub NIP i data urodzenia oraz kwota przychodu za 2017 rok, kwota jednego z przychodów za rok 2018) albo użyć profilu zaufanego.

„Twój e-PIT” będzie zawierał informacje, które system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika. Dane będą czerpane od pracodawców oraz w zakresie: ulgi na dzieci i 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, z ubiegłorocznych zeznań. W portalu będzie udostępniona możliwość edytowania/poprawiania rozliczenia. Jeżeli podatnik zechce skorzystać np. z odliczenia na cele rehabilitacyjne lub darowizny na cele kultu religijnego, może to zrobić po zalogowaniu się. Jeżeli podatnik nie wykona żadnego ruchu, ani też nie rozliczy się samodzielnie, przygotowane przez KAS zeznanie z dniem 30 kwietnia 2019 roku uznane zostanie za zaakceptowane i przyjęte przez urząd skarbowy.

Kolejną zmianą jest również termin oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku. Od 2019 roku dla rozliczeń złożonych elektronicznie jest to 45 dni. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy podatnik zdecyduje się złożyć swoje zeznanie przed dniem 15 lutego, to skrócony termin zwrotu liczony będzie od tej daty.

Podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od daty złożenia zeznania.

Bez zmian pozostaje możliwość złożenia przez emerytów i rencistów oświadczenia o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego PIT-OP. Oświadczenie będzie można złożyć w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia br.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 pod numerami telefonów Krajowej Informacji Skarbowej: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy),

  • w Urzędzie Skarbowym w Łasku na Sali Obsługi Podatnika, okienka nr 3 i 4, tel. 43 671 13 43, 43 671 13 27, 43 671 13 32.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, że na sali obsługi Urzędu Skarbowego w Łasku funkcjonuje stanowisko pomocy podatnikom w korzystaniu z usług elektronicznych, w tym z usługi Twój e-PIT. Wszystkich chętnych do skorzystania z takiej formy pomocy zapraszamy w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7: 30-18:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.

Poprawiony: piątek, 22 lutego 2019 12:55