Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

V Sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 22 lutego 2019 11:09

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 28 luty /czwartek/ 2019 r. o godzinie 12.00 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
 6. Problematyka szkód łowieckich na terenie gminy Sędziejowice.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na wykonanie naprawy bramy garażowej w budynku strażnicy;
  2. dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r.;
  3. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice;
  4. zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody;
  5. zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach;
  6. zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  7. zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pana Stefana Morynia p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  8. zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 Pani Jolanty Sierszyńskiej wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  9. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice;
  10. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.
 9. Uchwalenie statutów sołectw Gminy Sędziejowice.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

        /-/ Dorota Burzyńska