Uwaga, zmiany w PIT dla płatników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 22 stycznia 2019 11:46

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, iż od 01.01.2019 r. zmienił się termin i sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach: PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R. Od nowego roku ww. informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie, na właściwych i aktualnie obowiązujących wzorach formularzy w terminie do 31 stycznia 2019 r. (oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu). Nie zmienił się natomiast termin składania rocznej deklaracji PIT-4R, PIT-8AR - trzeba to zrobić do 31 stycznia. Z kolei informację IFT-1/IFT-1R należy złożyć do 28 lutego. Zmiany dotyczą wszystkich przedsiębiorców bez względu na ilość zatrudnianych pracowników. Termin na przesłanie informacji pracownikowi nie zmienił się i jest to nadal koniec lutego.

Jak podpisać i przesłać informacje

Formularze można podpisać:

-        podpisem kwalifikowanym - wszystkie formularze,

-        danymi autoryzującymi - formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT- 8AR, jeżeli są one składane przez osoby fizyczne

i przesłać na trzy sposoby: za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Skrócenie terminu przesyłania Informacji do naczelnika urzędu skarbowego związane jest z wypełnianiem w 2019 r., za podatnika, przez Krajową Administrację Skarbową rocznych deklaracji podatkowych (PIT-37 i PIT-38) bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Sporządzenie przez organy podatkowe zeznań podatkowych dla podatników wymaga posiadania wszystkich informacji o przychodach przez nich uzyskanych w roku, za który sporządzane będzie zeznanie. Nowy termin składania Informacji przez płatników do 31 stycznia pozwoli na sporządzenie i udostępnienie podatnikom zeznań podatkowych już od 15 lutego 2019 r.

Więcej informacji nt. nowych zasad i sposobów przekazywania informacji o dochodach, można znaleźć na specjalnie przygotowanym serwisie podatkowym: podatki.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

-        od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 pod numerami telefonów

Krajowej Informacji Skarbowej: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy),

-        w Urzędzie Skarbowym w Łasku na Sali Obsługi Podatnika, okienka nr 3 i 4,

tel. 43 671 13 43, 43 671 13 27, 43 671 13 32.

Poprawiony: wtorek, 22 stycznia 2019 12:27