Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 18 października 2018 14:14

herb-ugs-malyGmina Sędziejowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” w kwocie 6 813 037,13 zł. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1397/18 z dnia 15 października 2018 r. wybrał projekty do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona Powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Lista rankingowa zakwalifikowanych projektów:

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/7883-informacja-o-wyborze-projekt%C3%B3w-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-dla-naboru-nr-rpld-04-02-02-iz-00-10-001-17-poddzia%C5%82anie-iv-2-2-termomodernizacja-budynk%C3%B3w