Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 10 sierpnia 2018 11:26

herb-ugs-malyWykaz nieruchomości:

1) Żagliny działka nr 215/1 o pow. 0,2105 ha posiadająca księgę wieczystą SR1L/00054953/6. Wartość nieruchomości wynosi 26.700,00 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych/ + podatek VAT 23%. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakładającym przeznaczenie działki w 5/6 części na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL-10,
w pozostałej części położona w terenach leśnych.


2) Żagliny działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha posiadająca księgę wieczystą SR1L/00054953/6. Wartość nieruchomości wynosi 21.300,00 zł /słownie: dwiadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych/ + podatek VAT 23%. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakładającym przeznaczenie działki w 2/3 części na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL-10,
w pozostałej części położona w terenach leśnych.


3) Żagliny działka nr 215/8 o pow. 0,1057 ha posiadająca księgę wieczystą SR1L/00054953/6. Wartość nieruchomości wynosi 16.300,00 zł /słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych/ + podatek VAT 23%. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakładającym przeznaczenie działki na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL-10.

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089), powinni w terminie do dnia 24.09.2018 r. złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
W przypadku braku oświadczeń przedmiotowe nieruchomości zostaną rozdysponowane
w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, którego miejsce, forma i warunki zostaną podane
w odrębnym ogłoszeniu.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się do dnia 03.09.2018 r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sędziejowice,
pokój nr 11 -  P. Angelika Cieślak, tel. (43) 677 16 93.