Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 15 czerwca 2018 01:00

Ogłasza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Znak: PO.RET.070.236.2.2018.KS z dnia 16 maja 2018r., obowiązujące na terenie gminy Sędziejowice od dnia 15.06.2018r.

Taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą:

Zaopatrzenie w wodę

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena według taryfy

Grupa 1

odbiorcy indywidualni

cena za 1 m3

3,05 zł/ m3/brutto

2,82 zł/ m3/netto

Grupa 2

pozstali odbiorcy

cena za 1 m3

3,05 zł/ m3/brutto

2,82 zł/ m3/netto

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena według taryfy

Grupa 1

odbiorcy indywidualni

cena za 1 m3

3,10 zł/ m3/brutto

2,87 zł/ m3/netto

Grupa 2

pozstali odbiorcy

cena za 1 m3

3,10 zł/ m3/brutto

2,87 zł/ m3/netto

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena według taryfy

Grupa 1

odbiorcy indywidualni

cena za 1 m3

3,15 zł/ m3/brutto

2,92 zł/ m3/netto

Grupa 2

pozstali odbiorcy

cena za 1 m3

3,15 zł/ m3/brutto

2,92 zł/ m3/netto

Odprowadzanie ścieków

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena według taryfy

Grupa 1

odbiorcy indywidualni

cena za 1 m3

6,66 zł/ m3/brutto

6,17 zł/ m3/netto

Grupa 2

pozstali odbiorcy

cena za 1 m3

6,66 zł/ m3/brutto

6,17 zł/ m3/netto

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena według taryfy

Grupa 1

odbiorcy indywidualni

cena za 1 m3

6,70 zł/ m3/brutto

6,20 zł/ m3/netto

Grupa 2

pozstali odbiorcy

cena za 1 m3

6,70 zł/ m3/brutto

6,20 zł/ m3/netto

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena według taryfy

Grupa 1

odbiorcy indywidualni

cena za 1 m3

6,77 zł/ m3/brutto

6,27 zł/ m3/netto

Grupa 2

pozstali odbiorcy

cena za 1 m3

6,77 zł/ m3/brutto

6,27 zł/ m3/netto