LGD „Dolina rzeki Grabi” ogłasza nabór wniosków NR 1/2018/G - GRANTY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 30 marca 2018 10:50

                               

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Termin składania wniosków:

od dnia 5 kwietnia 2018 r. do dnia 18 kwietnia  2018 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

 Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 lok. 106
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny projektu grantowego: 
Promujemy Dolinę Grabi i jej dziedzictwo
- imprezy, wydarzenia i inne operacje promujące walory obszaru LGD Dolina Grabi, w tym dotyczące dziedzictwa lokalnego, 
- imprezy, wydarzenia i inne operacje promujące produkty lokalne, szlaki turystyczne, istotne dla rozwoju turystyki miejsca i wydarzenia oraz ochronę lokalnych zasobów w tym także ochronę środowiska naturalnego. 

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego zadania:

  • organizacja działań/wydarzeń na rzecz promocji obszaru Doliny Grabi, jego dziedzictwa oraz produktów lokalnych 

Limit dostępnych środków  w ramach projektu grantowego:285 000 zł

Uwaga:suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianychna ten projekt.

Wartość kwoty grantu: 5 tyś. - 50 tyś.( w tym koszty niekwalifikowalne) 

Pomoc ma formę refundacji 100 % kosztów kwalifikowalnychponiesionych przez grantobiorcę (możliwość zaliczkowania w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych).

ZAŁĄCZNIKI:

1.Ogłoszenie o naborze nr 1/208/G
2. Wniosek - generator
3.Instrukcja
4.Kryteria wyboru operacji 
5.Procedury grantowe,załączniki

Poprawiony: piątek, 30 marca 2018 11:03