informacja o dofinansowaniu na odbiór i utylizację azbestu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 20 września 2017 13:36

wfosigwWójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2017 roku

 Nazwa beneficjenta Gmina Sędziejowice

Całkowita wartość zadania 31 330,82 PLN

Kwota dofinansowana z WFOŚ iGW w Łodzi- dotacja  25 064,00 PLN

Zakres zadania:

1. Usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie , załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie
w ilości 43,52 Mg

2. Usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie
w ilości 10,144 Mg

www.zainwestujwekologie.pl