Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 20 września 2017 13:17

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 28 września /czwartek/ 2017 r. o godzinie 1000 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i wnioski.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacja
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata
   2017-2025;
  2. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;
  3. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Sędziejowice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
  4. zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wola Wężykowa - część zachodnia, gmina Sędziejowice;
  6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków - część zachodnia, gmina Sędziejowice;
  7. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2018-2022”;
  8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach z oddziałami przedszkolnymi
   w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach
   z oddziałami przedszkolnymi;
  9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie z oddziałami przedszkolnymi
   w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie
   z oddziałami przedszkolnymi.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak