SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 04 sierpnia 2017 11:18

herb-ugs-malyWójt Gminy Sędziejowice ogłasza:

1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Marzenin, składającej się z działek nr 502 o pow.0,10 ha KW SR1L/00057364/1 i dz. 505 o pow. 0,0735 ha SR1L/00045044/5 Cena wywoławcza wynosi –11.500,00 zł

Wadium w wysokości –600,00 zł

Postąpienie minimalne – 120,00 zł

Działki w Marzeninie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 21.200,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości –1.500,00 zł

Postąpienie minimalne – 270,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki przeznaczony jest w 3/5 części na cele budownictwa letniskowego,     symbol z planu 6 UTL –10, w pozostałej części położona w terenach leśnych - Ls.

3. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/7 o pow. 0,1168 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 17.800,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości – 1.500,00 zł

Postąpienie minimalne – 220,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki przeznaczony jest na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL – 10.

4. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/1 o pow. 0,2105 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 26.600,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości –1.700,00 zł

Postąpienie minimalne – 330,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki przeznaczony jest w 5/6 części na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL –10, w pozostałej części położona w terenach leśnych - Ls.

5. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/8 o pow. 0,1057 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 16.200,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości –1.000,00 zł

Postąpienie minimalne – 200,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki przeznaczony jest na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu
6 UTL –10.

Przetarg odbędzie się 12 września (wtorek) 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w Sali B na parterze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w podanej wysokości w terminie do 7 września 2017 r. na konto Banku Spółdzielczego o/Łask 54 9263 0000 0562 1478 2005 0065. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wpłata pozostałej części ceny nieruchomości powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium. Wadium przepada na rzecz Gminy Sedziejowice w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Koszty sporządzenia aktu leżą po stronie kupującego, natomiast koszty przygotowania dokumentacji do zawarcia aktu notarialnego spoczywają na Gminie Sędziejowice.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 11 lub tel. (043) 67 716 93 - p. Lidia Sobala.

 

Sędziejowice 04.08.2017 r.