Wyłożenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 28 lipca 2017 08:06

herb-ugs-malyUrząd Gminy Sędziejowice informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się z treścią tych dokumentów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej - kliknij TUTAJ

Studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko wyłożone są również do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach (pok. nr 11) w godz.: poniedziałek - piątek 07:30 - 15:30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy, sala A.

Poprawiony: piątek, 28 lipca 2017 08:15