Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 29 czerwca 2017 13:06

herb-ugs-malyNieruchomośći na sprzedaż:

1) Marzenin działka nr 502 o pow. 0,10 ha posiadająca ksiegę wieczystą SR1L/00057364/1 oraz działka nr 505 o pow. 0,0735 ha posiadająca księge wieczystą SR1L/00045044/5, stanowiące jedną nieruchomość. Wartość nieruchomości wynosi łącznie 11.500,00 zł /słownie:jedenaście tysięcy pięćset złotych.Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2) Żagliny działka nr 215/1 o pow. 0,2105 ha posiadajaca księgę wieczystą SR1L/00054953/6. Wartość nieruchomości wynosi 26.600,00 zł /słownie: dwadzieścia sześc tysięcy sześćset złotych/ + podatek VAT 23%. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakładającym przeznaczenie działki w 5/6 części na cele budownictwa letniskowego - symbol z planu 6 UTL-10, w pozostałej części położona w terenach leśnych.
3) Żagliny działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha posiadajaca księgę wieczystą SR1L/00054953/6. Wartość nieruchomości wynosi 21.200,00 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych/ + podatek VAT 23%. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakładającym przeznaczenie działki w 2/3 części na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL-10,w pozostałej części położona w terenach leśnych.


4)  Żagliny działka nr 215/7 o pow. 0,1168 ha posiadajaca księgę wieczystą SR1L/00054953/6. Wartość nieruchomości wynosi 17.800,00 zł /słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych/ + podatek VAT 23%. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakładającym przeznaczenie działki na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL-10.
5)  Żagliny działka nr 215/8 o pow. 0,1057 ha posiadajaca księgę wieczystą SR1L/00054953/6. Wartość nieruchomości wynosi 16.200,00 zł /słownie: szesnaście tysięcy dwieściezłotych/ + podatek VAT 23%. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakładającym przeznaczenie działki na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL-10.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych nieruchomości w trybie art. 37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz.2260, z 2017 r., poz. 820/ na warunkach określonych w art. 34 ust.4 cytowanej ustawy, powinni w terminie do 21 grudnia 2015 r. złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
W przypadku braku oświadczeń przedmiotowe nieruchomości zostaną rozdyspopnowane w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, którego miejsce, forma i warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się do dnia 21 lipca 2017.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, pokój nr 11 -  P. Lidia Sobala, tel. 0-43-67-716-93.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (img008.pdf)Pełna treść zarządzenia 965 Kb
Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 13:10