Relacja z obchodów 100-Lecia OSP w Grabi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 10 maja 2017 10:40

590f52fa825a9 osize933x0q70h6e41df

STRAŻACY Z GRABI ŚWIĘTOWALI 100-LECIE JEDNOSTKI OSP

Świętowanie Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży w Grabi połączone z Obchodami Gminnego Dnia Strażaka `2017 w gminie Sędziejowice rozpoczęto 6 maja od uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji strażaków i ich rodzin w miejscowej kaplicy, przez ks. Jerzego Dominowskiego – proboszcza parafii w Marzeninie. Drugi dzień obchodów rozpoczęto przemarszem pododdziałów strażackich i pocztów sztandarowych przy akompaniamencie orkiestry strażackiej „Druh” przez całą miejscowość na plac przed budynkiem OSP. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Jubileuszu i Fundacji Sztandaru dla OSP w Grabi, wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski. Następnie prezes OSP w Grabi Bogdan Błońskiprzedstawił bogaty rys historyczny jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabi powstała w 1916 roku z inicjatywy mieszkańców, w 100-letniej historii legitymuje się dużą aktywnością kolejnych zarządów, aktualnie skupia 40 członków. Po wielu staraniach w grudniu 2016 r. strażacy z Grabi doczekali się nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego PEUGEOT BOXER 335 L3. Podczas uroczystości samochód został poświęcony i oficjalnie przekazany druhom z Grabi. Obchodzony jubileusz stał się okazją do nadania przez Prezydium Zarządu OW ZOSP RP Województwa Łódzkiego w Łodzi sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Ziemi Sędziejowickiej. Sztandar został poświęcony przez kapelana powiatowego Strażaków ks. kan. Jarosława Wojtalę i księży z parafii w Marzeninie, a następnie przekazany do wręczenia w imieniu fundatorów przez przewodniczącego Komitetu Obchodów. Aktu wręczenia dokonał prezes Zarządu OW Związku OSP RP w Łodzi Jan Ryś, który także udekorował nowy sztandar Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. OSP Grabia została odznaczona przez prezesa ZG ZOSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i RP. Kolejnym doniosłym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w hołdzie wszystkim strażakom, założycielom i fundatorom działalności OSP w Grabi ufundowanej w stulecie powstania przez społeczeństwo Grabi.

Podczas uroczystości odznaczono i wyróżniono zasłużonych strażaków: Złotym Znakiem Związku OSP RP - Bogdana Błońskiego, Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:złotym – Mariana Dzierżawskiego i Mirosława Telegę; srebrnym – Pawła Kałudę, Pawła Przychodzkiego, Jana Terelę i Tomasza Skowronka (OSP Marzenin); brązowym – Roberta Ciapcińskiego, Jarosława Dzierżawskiego, Rafała Gładysza, Przemysława Marka, Sławomira Skowrońskiego oraz Irenę Kujawin (OSP Brzeski), i Sylwestra Haładyniaka (OSP Bilew) Odznaką Strażak Wzorowy – Daniela Cieślaka, Dariusza Grzelczyka, Dawida Haśkiewicza, Dominika Janika, Rafała Krawczyka, Kamila Kusiaka, Marcina Kusiaka, Jacka Magdziaka, Roberta Rubajczyka, Tomasza Szewczyka,z OSP Marzenin – Roberta Bryla, Dawida Szafrańskiego i Sławomira Wolniaka oraz z OSP Brzeski - Ewę Zawiasa; Odznaką za wysługę w OSP kolejno: 70 lat – Jana Kowalskiego, 60 lat– Jana Marcinkowskiego (OSP Brzeski), 55 lat – Kazimierza Paprockiego, 50 lat – Antoniego Mielczarka, 45 lat – Stanisława Sofusa i Mirosława Telegę, 40 lat – Bogdana Błońskiego i Mariana Dzierżawskiego,35 lat – Jana Terelę, 30 lat – Zbigniewa Marka, Mirosława Szczepańskiego i Bogdana Pawlikowskiego.

Strażackie święto uświetnili zaproszeni goście spoza gminy, m.in.: Paweł Bejda - poseł na Sejm RP, Maciej Łuczak - senator RP, osoby reprezentujące posłów na Sejm RP: Piotra Polaka, Grzegorza Schreibera i Łukasza Rzepeckiego, Jolanta Zięba-Gzik – członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Teresa Wesołowska – starosta łaski, bryg. Piotr Cały – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku, mł. insp. Piotr Bielewski – Komendant KP Policji w Łasku, Wojciech Pokora – członek Zarządu OW i prezes Zarządu OP Związku OSP RP w Łasku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna Adam Pewniak. W uroczystości uczestniczyli też radni, sołtysi, a także dyrektorzy i właściciele firm współpracujących z sędziejowickimi strażakami, kierownicy jednostek gminnych, a przede wszystkim delegacje strażaków z OSP Gminy Sędziejowice oraz zaprzyjaźnionych jednostek z gmin sąsiednich. Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta "DRUH" z OSP Sędziejowice. Nie zabrakło też członków rodzin strażaków i pozostałych mieszkańców. Zaproszeni goście przekazali gratulacje i najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu, a druh Wojciech Fraszka - prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sędziejowicach podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów oraz zaprosił zebranych do świętowania.

Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada strażaków, którą poprowadził druh Tomasz Mielczarek – komendant Gminny OSP. Następnie był tort jubileuszowy oraz poczęstunek, na scenie wystąpiła kapela „Sędziej” działąjąca przy GOK Sędziejowice a do tańca przygrywał zespół „Romans”.

Sprawny przebieg uroczystości zapewnił prowadzący ją druh Marek Okupiński, a jej przygotowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sędziejowicach, druhów i całej społeczności Grabi, a także wsparciu Gminy Sędziejowice GJUK i GOK oraz licznej grupie sponsorów. Z okazji jubileuszu wydany został specjalny folder pamiątkowy „Ochotnicza Straż Pożarna w Grabi – Zarys Monograficzny 1916-2017” autorstwa Marka Okupińskiego.

 

http://lask.naszemiasto.pl/artykul/jubileusz-100-lat-osp-grabia-zdjecia,4108826,artgal,t,id,tm.html

 

 

Poprawiony: środa, 17 maja 2017 07:13