Udział w projekcie: „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 23 lutego 2017 08:04

E-MOCNI logo www-01

Gmina Sędziejowice uczestniczy w projekcie: „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.Projekt realizowany jest w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia z dnia 15 marca 2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Sędziejowice i Fundacją Aktywizacja z siedzibą w Warszawie. Fundacja ta jest liderem partnerstwa (Partnerem Wiodącym) działającą wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki oraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 100 gmin z całej Polski. 30 grudnia 2016 roku Zarząd Fundacji Aktywizacja podpisał umowę na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu przez osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez Internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line). Będziemy oferować tym osobom szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspierać lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w gminie.

Całkowity budżet projektu dla wszystkich uczestniczących gmin wynosi 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 14 582 945,80 PLN). Dla Gminy Sędziejowice w tym budżecie przewidziano kwotę 136 000 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 126 480 zł oraz wkład rzeczowy i niepieniężny gminy o wartości 9 520 zł.

O kolejnych etapach realizacji projektu będziemy informować na stronie urzędu gminy.

logo emoc

Poprawiony: czwartek, 23 lutego 2017 10:54