Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

XXXVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 02 listopada 2010 08:48

ugs-logo-newOGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 listopada /piątek/ 2010 r. o godzinie 1000 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury

w Sędziejowicach

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

3.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

4.      Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w Gminie Sędziejowice w kadencji

2006-2010.

6.      Korespondencja.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez gminę Sędziejowice w roku szkolnym 2009/2010.

8.      Przedłożenie informacji podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

9.      Interpelacje.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010,

2/ zaciągnięcia kredytu,

3/ ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

4/ zwolnień od podatku od nieruchomości,

5/ upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zawarcia porozumienia komunalnego

dotyczącego funkcjonowania komunikacji autobusowej,

6/ uchylenia uchwały nr XXV/172/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca

2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego.

11.  Odpowiedzi na interpelacje.

12.  Zapytania i wolne wnioski.

13.  Zakończenie obrad.

 

Sędziejowice, dn. 27.10.2010 r.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sędziejowice

/ - / Dariusz Marek

Poprawiony: wtorek, 02 listopada 2010 08:58