Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

XXXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 17 września 2010 14:31

php-fusion-logoUprzejmie informuję, że w dniu 22 września /środa/ 2010 r. o godzinie 1000 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy.

3.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

4.      Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

5.      Korespondencja.

6.      Interpelacje.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sędziejowice

za pierwsze półrocze 2010 r.,

2/ dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010,

3/ uchylenia uchwały nr XXXIV/227/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 23 czerwca

2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

4/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

5/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej

nieruchomości.

8.      Odpowiedzi na interpelacje.

9.      Zapytania i wolne wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

Sędziejowice, dn. 15.09.2010 r.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sędziejowice

/ - / Dariusz Marek