XXXV Sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
wtorek, 10 sierpnia 2010 11:49

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia (tj. wtorek) 2010 r. o godzinie 12:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 sierpnia /wtorek/ 2010 r. o godzinie 1200 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
  4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
  5. Korespondencja.
  6. Interpelacje.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010,

2/ zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach

PROW 2007-2013.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Zapytania i wolne wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sędziejowice

Dariusz Marek